محاسبات سریع

از من بپرسدسته بندی: سوالاتمحاسبات سریع
مجید 4 سال قبل

سلام
محاسبات فقط مربوط به ضرب وتقسیم است یا جذر و رادیکال  هم آموزش میده

1 پاسخ
amirali 4 سال قبل

سلام دانش آموز گرامی 
بلی به این مبحث هم اشاره ای شده است.