محصولات سال قبل؟

از من بپرسدسته بندی: سوالاتمحصولات سال قبل؟

ببخشید استفاده از محصولات سال قبل که بعضا تو یوتیوب و تلگرام ان مشکلی نداره؟

1 پاسخ
نویسنده حرف آخر دات سی سی عضو سایت 2 سال قبل

سلام چرا این کار مشکل دارد از نظر موسسه.