تست پلاس

حسین 2 هفته قبل

سلام تست پلاس زیست شناسی ایا تاکنکور۱۴۰۰ارائه میشود؟

1 پاسخ
علی معتمدی نیا عضو سایت 1 هفته قبل

با سلام 
احتمال ۹۹ درصد خیر ارائه نمی شود.