تست پلاس

حسین 2 سال قبل

سلام تست پلاس زیست شناسی ایا تاکنکور۱۴۰۰ارائه میشود؟

1 پاسخ
علی معتمدی نیا عضو سایت 2 سال قبل

با سلام 
احتمال 99 درصد خیر ارائه نمی شود.