تست پلاس

حسین 7 ماه قبل

سلام تست پلاس زیست شناسی ایا تاکنکور۱۴۰۰ارائه میشود؟

1 پاسخ
علی معتمدی نیا عضو سایت 7 ماه قبل

با سلام 
احتمال 99 درصد خیر ارائه نمی شود.