پروژه ۶۰۴۰

نیما 1 ماه قبل

آیا با خرید پروژه ۶۰۴۰ ریاضی به صورت تکی، آزمون های آن هم برایمان ارسال می شود؟

1 پاسخ
علی معتمدی نیا عضو سایت 1 ماه قبل

با سلام 
خیر آزمون های حرف آخر جدا می باشد.
آزمون های حرف آخر