پروژه 6040

نیما 3 سال قبل

آیا با خرید پروژه 6040 ریاضی به صورت تکی، آزمون های آن هم برایمان ارسال می شود؟

1 پاسخ
علی معتمدی نیا عضو سایت 3 سال قبل

با سلام 
خیر آزمون های حرف آخر جدا می باشد.
آزمون های حرف آخر