۶۰۴۰برای امتحان نهایی

از من بپرسدسته بندی: سوالات۶۰۴۰برای امتحان نهایی
Mohsen 1 ماه قبل

سلام آیا پروژه ۶۰۴۰ برای امتحانات نهایی هم مناسبه؟

1 پاسخ
علی معتمدی نیا عضو سایت 4 هفته قبل

سلام 
از آموزش ۶۰۴۰ برای امتحانات نهایی استفاده می شود. ولی شاید الگوهایی که در این آموزش ها استفاده شده معلم شما قبول نکنه برای امتحانات مدرسه.