6040برای امتحان نهایی

از من بپرسدسته بندی: سوالات6040برای امتحان نهایی
Mohsen 2 سال قبل

سلام آیا پروژه ۶۰۴۰ برای امتحانات نهایی هم مناسبه؟

1 پاسخ
علی معتمدی نیا عضو سایت 2 سال قبل

سلام 
از آموزش 6040 برای امتحانات نهایی استفاده می شود. ولی شاید الگوهایی که در این آموزش ها استفاده شده معلم شما قبول نکنه برای امتحانات مدرسه.