سارا مهری مشاور ارشد حرف آخر

خانم سارا مهری مشاور ارشد حرف آخر

دانش آموخته روانشناسی بالینی از بهترین دانشگاه سراسری کشور مشاور چندین رتبه برتر در ادوار گذشته سابقه پشتیبان ویژه قلمچی و …

مشاوری با تجربه و دلسوز و پیگیر و مشاور رتبه های یک دو و سه رقمی کنکور می باشند و هم اکنون در موسسه حرف آخر مشغول به فعالیت هستند.

  • مشاور ارشد حرف آخر
  • روانشناس بالینی و ارشد برنامه ریزی درسی
  • فارغ التحصیل از بهترین دانشگاه های سراسری کشور
  • مشاور چندین رتبه برتر در ادوار گذشته
  • سابقه پشتیبان ویژه قلمچی و…
  • مشاوری با تجربه و دلسوز و پیگیر

راه ارتباطی با خانم سارا مهری مشاور ارشد حرف آخر

شماره تماس: 09218636651