آرشیو برچسب های: برنامه منسجم و منابع مناسب

جمع بندی دروس اختصاصی تجربی

جمع بندی دروس اختصاصی تجربی

جمع بندی دروس اختصاصی تجربی روزی دوتا برادر که لباس فروش بودن درباره کارشون حرف میزدن باهم … برادر بزرگتر به برادر کوچکش گفت چطور با وجود تجربه بیشتر من ، فروش تو خیلی بیشتره و رونق مغازه ات چند برابر ! با اینکه لباس های مغازه من هم از نظر کیفیت جنس و هم […]