آرشیو برچسب های: دانشگاه پیام نور

زمان ثبت درخواست مهمانی در دانشگاه پیام نور بهمن ۹۷

زمان ثبت درخواست مهمانی در دانشگاه پیام نور بهمن ۹۷

دانشجویان باید توجه کنند تا زمانی که با درخواست‌ شان موافقت شود یا نشود امکان انتخاب واحد در نمیسال دوم را ندارند .  دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد می‌ توانند از امکان مهمان‌ شدن استفاده کنند ؛ به شرط آنکه مرکز مقصد مقطع ، رشته‌ و گرایش آنها را داشته باشد .  دانشجویان دانشگاه پیام‌ […]