آرشیو برچسب های: درصد قبولی پزشکی

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی تهران ۹۶ – ۹۷

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی پزشکی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی تهران ۹۶ - ۹۷

دانشگاه علوم پزشکی تهران در کنکور ۹۶ – ۹۷ در نیمسال اول تحصیلی ، ۱۶۰ دانشجو می پذیرد که نیمی از آنها خانم و نیم دیگر آقا هستند . آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی تهران در کنکور ۹۶ در منطقه ۱ حدود ۶۹ ، منطقه ۲ حدود ۲۴۷ و در منطقه ۳ حدود ۲۱۸ بوده […]