آرشیو برچسب های: روش مطالعه زیست شناسی

زیست حرف اخر خوبه ؟

زیست حرف آخر نظام جدید

زیست حرف اخر نظام جدید آیا واقعا زیست حرف اخر خوبه، در اینجا می خواهیم باهم بررسی کنیم – در درجه اول باید واقعا زیست شناسی رو دوستش داشته باشی. زیست درس سختی نیست. زیست به درس با کلی نکات ریز و درشت هست. مطمئنا روش مطالعه زیست با هر درس دیگه ای کاملا متفاوت […]