آرشیو برچسب های: زبان

انگلیسی هفتم را مثل آب خوردن یاد بگیرید!

انگلیسی هفتم

انگلیسی هفتم کتاب درسی زبان انگلیسی هفتم اولین کتاب انگلیسی دانش آموزان در مقاطع درسی پیش رو است. این کتاب درسی، الفبای انگلیسی را به شما دانش آموزان عزیز آموزش خواهد داد. در این کتاب درسی بخش قابل توجهی از کلمات انگلیسی مهم با کاربری روزانه برای شما آورده شده است. انگلیسی یکی از دروس […]