آرشیو برچسب های: مهم ترین چالش کنکور

جمع بندی دروس اختصاصی تجربی

جمع بندی دروس اختصاصی تجربی

جمع بندی دروس اختصاصی تجربی روزی دوتا برادر که لباس فروش بودن درباره کارشون حرف میزدن باهم … برادر بزرگتر به برادر کوچکش گفت چطور با وجود تجربه بیشتر من ، فروش تو خیلی بیشتره و رونق مغازه ات چند برابر ! با اینکه لباس های مغازه من هم از نظر کیفیت جنس و هم […]