آرشیو برچسب های: نحوه برگزاری کنکور سراسری ۹۹

کنکور ۹۹ با حرف اخر

نحوه برگزاری کنکور سراسری ۹۹ کنکور ۹۹ با حرف اخر – با توجه به تاثیر معدل در کنکور سراسری ۹۹ در مورد نحوه برگزاری کنکور سراسری ۹۹ که در این کنکور نیز همانند کنکور سال گذشته ۲ نوع سوال برای داوطلبان متقاضی نظام جدید و نظام قدیم طراحی می شود با این تفاوت که داوطلبان […]