آرشیو برچسب های: چگونه شیمی بخوانیم

10 نکته طلایی برای آموزش شیمی

10 نکته طلایی برای آموزش شیمی

10 نکته طلایی برای آموزش شیمی، شیمی را ملکه ذهن خود کنید! 10 نکته طلایی برای آموزش شیمی ، نظرتان درمورد شیمی چیست؟ شیمی برای بعضی افراد، یک درس شیرین است که به‌راحتی از پس آن بر‌می‌آیند اما برای خیلی‌های دیگر نه‌تنها کسل‌کننده است، بلکه به یکی از معضلات جدی درسی آنها تبدیل شده است. […]